Derk Bothe

“Ik ervaar een verschil tussen wie ik in essentie ben en wie ik denk dat ik ben.”

Wie ben ik? ‘Een setje overtuigingen.’ Hoe ik wordt gezien is afhankelijk van waar ik ben en wat ik doe. Thuis ben ik echtgenoot en vader van drie kinderen. In mijn werk ben ik facilitator, trainer, leidinggevende, consultant, coach, … Thuis en werk lopen door elkaar. In al mijn hoedanigheden zie en hoor ik dat de deelgenoten van mijn leven mij verschillend zien. Mijn kinderen, mijn vrienden en ook de mensen met en voor wie ik werk hebben ieder een ander beeld van mij. Wie ik ben voor de wereld is dus afhankelijk van wie je het vraagt. Ook mijn eigen overtuiging over wie ik ben verschilt van dag tot dag…

Ik ervaar een verschil tussen wie ik in essentie ben en wie ik denk dat ik ben. Ergens diep van binnen voel en weet ik dat mijn essentie onveranderlijk is. Dat deel van mij is groter dan ik, God, Boeddha, Tao, Liefde, het is moeilijk om echt te duiden. Wie ik denk dat ik ben, de denker in mij, verandert continu. Wie ik denk dat ik ben lijkt nog al af te hangen van gebeurtenissen, personen en veranderingen in mijn omgeving.
Er zijn voor mij twee ‘ikken’ in mij. Het onnoembare van ‘ik 1’ vat ik samen als liefde, het goudklompje in mij. ‘Ik 2’ is gebaseerd op angst en vormt al mijn gedachten. Daarom noem ik hem ook wel de denker. Voor mij zijn er maar 2 smaken in dit leven: liefde en angst. De vraag die ik mijzelf steeds weer stel is of dat wat ik doe en denk zijn oorsprong heeft in liefde of in angst. Ik doe en denk het liefst vanuit liefde. Dat is iedere keer weer een keuze. Een keuze waar ik mij heel bewust van wil zijn, aangezien de denker in mij zich ieder moment van de dag opdringt. De denker in mij gelooft dat ik ‘niet goed genoeg ben’, ‘er niet bij hoor’, ‘schuldig ben’, ‘geen liefde waard ben’, en zo meer. De gedachten die daarbij horen en het gedrag dat eruit voortvloeit geeft mij een gevoel van machteloosheid, irritatie, verdriet, eenzaamheid, teleurstelling, etc. Graag kies ik steeds weer om van hel naar paradijs te gaanJ. Van onvrede naar geluk…

Boek een 1 op 1
Transformatiecirkel
IMG_4580 (1)

Teacher: Derk Bothe
Class: Transformatiecirkel
Discipline: Mind
Duur: 120 min
Personen: 15
Eigen werk:

Derk faciliteert het open en echt eerlijke gesprek, 1 op 1 en in groepen/teams. Zijn focus ligt op het transformeren van angst naar liefde. Van angstgedachten en een rot gevoel naar liefdevolle gedachten en een gelukkig gevoel.

Tijdens de transformatiecirkels gaat het steeds over hetzelfde. Jij bent op zoek naar jouw geluk en je hebt moeite met alle gevoelens van onvrede die je in plaats daarvan ervaart. Je ervaart een terugkerend innerlijk conflict, terwijl je innerlijke vrede wilt. Wat geloof jij over jezelf en hoe houd jij vast aan jouw onvrede? En vooral hoe laat jij het los? Dat is waar we in de transformatiecirkel mee werken.

Dus als je genoeg hebt van je eigen onvrede en je wilt bewust kiezen voor geluk, dan ben je meer dan welkom!

Boek een 1 op 1