Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door De Bewustzijn School gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van De Bewustzijn School, www.debewustzijnschool.nl.

1.2 Deelnemer: degene die aan een door De Bewustzijn School georganiseerde Les, Lezing, Workshop, Training of Retraite deelneemt bij De Bewustzijn School.

1.3 De Bewustzijn School B.V is gevestigd te Amsterdam aan de Lutmastraat 81 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64148777.

1.4 LightCard: een 10-ritten kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.5 Lidmaatschap: een door De Bewustzijn School uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van de lessen bij De Bewustzijn School.

1.6 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.

1.7 Retraite: een door De Bewustzijn School georganiseerde Retraite.

1.8 Student: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij De Bewustzijn School.

1.9 Website: de website van De Bewustzijn School: www.debewustzijnschool.nl.

1.10 Workshop: een bij De Bewustzijn School te geven of gegeven workshop.

1.11 Training: een bij De Bewustzijn School te geven of gegeven training.

1.12 Programma: een bij De Bewustzijn School te geven of gegeven Programma, zowel offline als online.

1.13: Opleidingen: een bij De Bewustzijn School te geven of gegeven Opleiding.

1.14: Applicatie: Een mobiele applicatie, genaamd MindBody, dat gebruikt wordt om lessen en intakgesprekken te reserveren.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle lidmaatschappen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen, Opleidingen, Programma’s en Retraites bij De Bewustzijn School. Door betaling aan een Losse Les, Workshop, Training, Programma, Opleiding of Retraite verklaart de Student of de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 De Bewustzijn School kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. De Bewustzijn School zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

 1. Lidmaatschap en LightCard

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap of een LightCard of kiezen voor een losse les.

3.2 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat De Bewustzijn School het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

3.3 Een lidmaatschap is op te zeggen na het voltooien van de abonnementsduur (3 of 12 maanden).

3.4 De Bewustzijn School geeft de volgende lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

THE ULTIMATE LIFE

Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.

Geldigheid: 12 maanden aaneengesloten. Na 12 maanden maandelijks opzegbaar.

De opzegtermijn is na 12 maanden één hele kalendermaand. De opzegtermijn gaat lopen per de 1e van de kalendermaand volgend op de maand waarin is opgezegd. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan uitsluitend per e-mail naar info@debewustzijnschool.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

THE CHOICE OF LIFE

Dit lidmaatschap geeft recht op een gelimiteerd aantal lessen. Met dit lidmaatschap volg je maximaal 1x per week een les naar keuze.

Geldigheid: 12 maanden aaneengesloten. Na 12 maanden maandelijks opzegbaar.

De opzegtermijn is na 12 maanden één hele kalendermaand. De opzegtermijn gaat lopen per de 1e van de kalendermaand volgend op de maand waarin is opgezegd. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan uitsluitend per e-mail naar info@debewustzijnschool.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

THE MASTERY OF LIFE

Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.

Geldigheid: 3 maanden aaneengesloten. Na 3 maanden maandelijks opzegbaar.

De opzegtermijn is na 3 maanden één hele kalendermaand. De opzegtermijn gaat lopen per de 1e van de kalendermaand volgend op de maand waarin is opgezegd. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan uitsluitend per e-mail naar info@debewustzijnschool.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

LIGHTCARD

Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Lessenkaart.

 

 1. Betaling en Prijswijziging

4.1 Een lidmaatschap, Workshop, Training of Losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of via PIN. De automatische incasso geschiedt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand.

4.2 De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan altijd op de Website. De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in De Bewustzijn School, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

 

 1. Reserveren voor lessen

5.1 Voor de lessen bij De Bewustzijn School kan vooraf een reservering worden gemaakt via de de applicatie MindBody of het e-mailadres info@debewustzijnschool.nl.

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

 • Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 4 uur voor aanvang via de applicatie worden gereserveerd.
 • Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 24 uur voor aanvang via de e-mail worden gereserveerd.
 • Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 4 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les. Via de mail gebeurt dit minimaal 24 uur voor aanvang.

5.2 Groepsgrootten worden beperkt door de wettige capaciteit, daarom geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

 

 1. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website en de applicatie MindBody. De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Bewustzijn School, vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 De Bewustzijn School behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

 

 1. Beëindiging en Opschorting lidmaatschap

7.1 De opzegtermijn is één hele kalendermaand. De opzegtermijn gaat lopen per de 1e van de kalendermaand volgend op de maand waarin is opgezegd. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

7.2 Indien een student zijn Abonnement niet betaalt voor de overeengekomen termijn, of poogt om zijn
Abonnement te beëindigen voordat de termijn is verstreken, heeft De Bewustzijn School het recht om aan het Lid eventueel uitstaande Abonnementskosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke overeenkomst.

 

 1. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld

8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Training deelnemen nadat De Bewustzijn School het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.

8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan De Bewustzijn School. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.

8.3 Voor sommige Workshops, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

 1. Premium Program & Workshop: Rooster en Annulering

9.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Bewustzijn School, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

9.2 De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

9.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@debewustzijnschool.nl.

9.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.

9.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen geld terugbetaald.

 

 1. Retraite: Annulering

10.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@debewustzijnschool.nl.

10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.

10.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.6 De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald.

 

 1. Online Programma’s: Betaling & annulering

11.1 Annulering van deelname aan de geplande Online Programma’s kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@debewustzijnschool.nl.

11.2 Tot 48 uur na de bestelling/reservering van het Online Programma kan de student zijn inschrijving kosteloos annuleren.

11.3 Indien de student zijn inschrijving annuleert na 48 uur van zijn bestelling voor het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

11.4 Indien de student ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het Online Programma, wordt het reeds betaalde Online Programma niet terugbetaald.

11.5 Het Online Programma is ook te volgen op een ander gewenst moment voor de student, mits er een bestelling is gedaan voor het Online Programma.

 

 1. The Business School

12.1 Annulering van deelname aan de geplande The Business School kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@debewustzijnschool.nl.

12.2 Tot 60 dagen voor de geplande The Business School kan de student zijn inschrijving kosteloos annuleren.

12.3 Binnen 60 dagen voor de geplande The Business School datum kan de student zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de The Business School Prijs in rekening wordt gebracht.

12.4 Indien de student zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de The Business School, wordt de reeds betaalde The Business School niet terugbetaald.

12.5 Indien de student ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de The Business School, wordt de reeds betaalde The Business School niet terugbetaald.

12.6 De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor The Business School te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de studenten reeds (gedeeltelijk) betaalde The Business School Prijs terugbetaald.

12.7 De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor om de training van The Business School te annuleren of een ander trainingsmoment voor in te plannen, zowel voor de start van The Business School als tijdens The Business School. Er is dan geen restitutie van het inschrijfgeld voor de deelnemer

12.8 Deelnemers van The Business School zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en bijwonen van de trainingen, zowel qua huiswerkopdrachten als in de uitwerking voor hun onderneming.

12.9 De deelnemers van The Business School zijn zelf verantwoordelijk voor het inhalen van een gemiste training van The Business School en voor de vergoeding van de vervangende training met de trainer van The Business School.

 

 1. Huisregels

13.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van De Bewustzijn School volgen:

·       Draag schone en makkelijk zittende kleding.

·       Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.

·       De Bewustzijn School stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.

·       Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

·       Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door De Bewustzijn School niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

13.2 De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 11.1, niet naleven de toegang tot De Bewustzijn School te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 

 1. Aansprakelijkheid

14.1 De Bewustzijn School aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Training en/of Retraites bij, of verzorgd door, De Bewustzijn School.

14.2 De Bewustzijn School werkt met gekwalificeerde teachers en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop, Training of Retraite bij, of verzorgd door, De Bewustzijn School, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. De Bewustzijn School adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

·       Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

·       Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende teacher vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.

·       Luister goed naar de instructies van de betreffende teacher en volg deze op.

·       Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

·       Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

·       Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

·       Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

 1. Persoonsgegevens

15.1 De Bewustzijn School verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. De Bewustzijn School gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15.2 De Bewustzijn School gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van De Bewustzijn School en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van De Bewustzijn School, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@debewustzijnschool.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Bewustzijn School gebruik kan worden gemaakt.

15.3 De Bewustzijn School geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

 1. Beperking van Aansprakelijkheid

16.1 De Bewustzijn School kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde les, instructeur en/of gebruiksartikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. De Bewustzijn School behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de lessen, instructeurs en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan studenten beschikbaar worden gesteld en De Bewustzijn School zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat, tenzij voor zover zulk een verlies door de wet niet mag worden uitgesloten.

16.2 Het is de verantwoordelijkheid van de student om er zeker van te zijn dat zij een reeks oefeningen, die wordt aangeboden in een programma dat zij volgen, of in een les die zij bijwonen, kunnen doorstaan. Studenten aanvaarden het risico van letsel bij het uitvoeren van oefeningen en worden geadviseerd hun arts te raadplegen alvorens met een les te beginnen.

16.3 De Bewustzijn School accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan eigendommen van studenten en teachers, of voor letsel aan studenten en teachers in het pand van De Bewustzijn School, of daarbuiten, behalve voor zover zodanig verlies, schade of letsel door de wet niet mag worden uitgesloten.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

17.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, opleiding, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij De Bewustzijn School zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.